21 dní loveckého safari na zabití levharta, stojí v Tanzanii cca $43,000. Z toho 58,6% šlo přímo pro dodavatele lovu. Méně než 5% šlo vládě na ochranu zvířat a zbytek byl utracen za letenky, charterové lety, poštovné, zabalení a zaslání trofejí a "běžný příspěvek vládě". Žádná zmínka o tom, že by něco šlo do fondu mistní komunity... Přitom tito vrahové tvrdí, že podporují ochranu zvířat a místní komunity. Tyhle čísla jednoznačně potvrzují to, že více jak 90% z celkové sumy spolknou soukromé kapsy a sotva těch 10% jde na ochranu zvířat. Srovnat výdělek z fotosafari a loveckého safari si můžete třeba v tomto článku zde.

Celý článek

WWF, IUCN, CITES a klub lovců trofejí (Dallas Safari Club) mají stejné cíle – zabíjení kriticky ohrožených zvířat. Komu se zdá zvláštní, že by organizace, které na veřejnosti vystupují jako ochránci zvířat podporovaly zabíjení i kriticky ohrožených druhů, tak si o těchto organizacích musí opravit mínění.

Nosorožec dvourohý je na Červeném seznamu, který vydává samotná IUCN označen jako kriticky ohrožený. CITES má tento druh nosorožce zařazen v příloze I, tedy ve skupině nejvíc ohrožených zvířat. US Fish and Wildlife Service ho zařadil také jako ohrožený druh. Nyní všechny tyto 3 organizace podporují omezený lov (krycí název pro obyčejný trofejní lov a pro vraždění zvířat).

Nyní se tahle banda dohodla na neuvěřitelně podlém kšeftu, kdy pod rouškou ochrany přírody nabízí kriticky ohrožená zvířata bohatým lovcům k zabití. Vláda Namibie si vybrala Dallas Safari Club k tomu, aby přispěl k záchraně kriticky ohroženého druhu nosorožce dvourohého tím, že ho bude zabíjet.

Ve skutečnosti těmto organizacím nejde o záchranu druhu. Oni sami moc dobře ví, že nejde o záchranu nosorožců, ale velice chytře umožnili svým členům zabíjení i těch nejvzácnějších, kriticky ohrožených zvířat.

Vláda Namibie se rozhodla, že pro ni Dallas Safari Club (DSC) vydraží 5 nosorožců dvourohých, kteří budou zabiti trofejními lovci. DSC očekává, že za jednoho nosorožce ve dražbě utrží mezi 250 000 až 1 000 000 USD.
První dražba již nedávno proběhla a cena za nosorožce se vyšplhala na 350 000 USD.

Pojďme se nyní podívat na účastníky kšeftu s životy nejohroženějších zvířat na planetě.

1. Vláda Namibie

 • lehce zkorumpovatelní úředníci
 • chtiví po penězích

2. Dallas Safari Club

 • banda zabijáků, toužících zabíjet nejvzácnější zvířata na planetě
 • peněz mají dostatek i na úplatky, jsou mezi nimi i lidé, patřící mezi nejbohatší na světě (G. Bush, španělský král, rodina Trumpova, anglická královská rodina,...)

3. WWF

 • jedna z největších a nejslavnějších „ochranářských" organizací, sající peníze od vlád i od soukromých subjektů
 • založen lovci, podporuje trofejní lovy
 • WWF se „topí" v penězích a přesto se účastní tohoto odporného kšeftu

4. CITES

 • banda zcela neschopných a zčásti zkorumpovaných úředníků

5. IUCN 

 • největší a nejstarší organizace na světě v oblasti životního prostředí
 • velmi vlivná, sdružuje vědecké kapacity
 • podporuje trofejní lovy i přes to, že její vlastní studie popírají mimo jiné i ekonomický přínos tohoto zabíjení

Pojďme o krok dále. WWF poslala dopis do US Fish and Wildlife Service, ve kterém píše, že podporuje limitovaný, kontrolovaný lov nosorožců dvourohých v Namibii.

WWF věří, že trofejní / sportovní lov nosorožců v Namibii silně přispěje ke zvýšení šancí na přežití tohoto druhu.

Tahle skupina staví celou věc veřejnosti takto: Můžeme buď nechat nosorožce vyhynout přirozenou smrtí nebo můžeme vydělat až 1 milion dolarů, abychom toto mimořádné zvíře ochránili.

Nosorožci běžně bojují o přežití. Cca 50% samců a 30% samic umírá na zranění z těchto bitev
(pozn. autora, mají velmi podivuhodná čísla, přesně taková, když tvrdí, že v Tanzánii žijí lvi skoro pod každým stromem, jen aby se mohlo střílet...).

Již ve starším článku jsme psali, že WWF spolu s CITES a dalšími podporují trofejní lovy. Dostali jsme tehdy několik nesouhlasných emailů, protože někteří méně bystří čtenáři stále věří tomu, co je jim předkládáno těmito organizacemi a nevidí ostatní fakta. Nyní se opět ukázalo, že se nejednalo o výjimku.

Dnes jsme požádali WWF o oficiální vyjádření k této situaci. Doufejme, že se poprvé dočkáme konkrétní, oficiální odpovědi.

Originál článku zde.

Spolupracujeme například s