Zebra Grévyho je největší a nejdivočejší ze tří druhů zeber. Tato zebra žije pouze v Keni a Etiopii. V Súdánu je její přítomnost nepotvrzena. Poznáte ji podle nápadného pruhování, které je zcela odlišné od ostatních zebřích druhů.

Pruhy jsou velmi úzké. Břicho má bílé. Má velké zaoblené uši, které připomínají oslí uši. Také hlas těchto zeber je podobný víc oslímu hýkání než řehtání ostatních druhů zeber. Mláďatům zebry Grévyho roste hříva přes celý hřbet až po kořen ocasu.

 

Hrozby

Z přirozených predátorů tuto zebru loví pravidelně pouze lvi, kterých žije v celé Keni sotva 2 000 a lvi tak logicky nemají na stavy zeber prakticky žádný vliv. Za drastický úbytek tohoto druhu může samozřejmě člověk, který zebry připravil o jejich biotopy a zebry tak silně pociťují neblahý vliv neustále rostoucí lidské populace v Africe.

Od roku 1970, tyto zebry ztratili obrovské oblasti, ve kterých dříve žily právě kvůli lidskému osídlování a zemědělství. Výsledek je pro tento druh snad až příliš krutý. Populace zebry Grévyho čítá nyní jen 2.000 až 2.500 zvířat. To je cca 17% z počtu, který žil v Africe před 30 lety. Několik organizací v Africe nyní velmi rychle pracuje na záchraně tohoto nádherného druhu.

Dalšími hrozbami jsou pytláci a ubožáci, co si do Afriky jezdí léčit svoje mindráky a v neposlední řadě dobytek, se kterým musí zebry soupeřit o pastvu a vodu. Pastevci často blokují zebrám přístup k vodě, protože se snaží napojit vlastní dobytek. Zebry potom logicky trpí nedostatkem vody, na které jsou závislé a také nemocemi – zejména antraxem a různými nemocemi přenášenými klíšťaty. Dalším problémem je stále častější křížení se zebrou stepní, hlavně v oblastech, kde zebra stepní svým počtem dominuje, protože zebra Grévyho trpí i silnou fragmentací populace.

Ohrožení a status IUCN:

Equus grevyi (Grevy's Zebra)
Status:
Endangered A2ac;C2a(i) ver 3.1
Populační trend: stabilní

Spolupracujeme například s