Gorila nížinna, ZOO DK Gorila je jedno z nejohroženějších afrických zvířat. V Africe žijí 2 endemické druhy goril s několika poddruhy. Nejznámější pro veřejnost je asi gorila horská, dále pak gorila nížinná a gorila východní. V tomto případě se oprostíme od přesného taxonomického zařazení, které se v poslední době různě mění, protože v tomto případě není vůbec důležité.

Gorily horské asi nejvíc proslavila Dian Fossey, která se nejvíc zasloužila o to, že na světě zbývají alespoň poslední zbytky těchto nádherných zvířat. Za svoji snahu zaplatila cenu nejvyšší. V roce 1985 byla zabita pytláky. O jejím životě a aktivitách kolem goril, byl podle stejnojmenné knihy natočen známý film Gorily v mlze.

Gorila, fotogalerie

Počty goril v Africe

V Africe najdeme dva druhy goril - gorilu východní a gorilu západní. Gorila východní se dělí na dva poddruhy. Prvním je Gorila horská (Gorilla beringei beringei) je kriticky ohrožena. Tuto gorilu nenajdeme v žádné ZOO na světě. Jejich počty se odhadují na cca 700 - 790 zvířat, z toho je cca 300 dospělých. Gorily horské najdeme ve dvou izolovaných populacích. Druhým poddruhem gorily východní je Gorila nížinná (východní) (G. b. graueri) - kterých žije přibližně16 900. Gorila nížinná (západní) se dělí na dva poddruhy (Gorilla gorilla gorilla) - více jak 100 000 zvířat a (Gorilla g. diehli) - 100-300 zvířat.

Areál rozšíření gorily východní, mezi kterou se řadí i kriticky ohrožený poddruh gorila horská (na mapce jako G. g. beringei). Areál rozšíření gorily západní.

Hrozby

Stavy goril jsou už několik desetiletí decimovány zejména kvůli neustále probíhajícím vojenským konfliktům v různých částech Afriky. Dalším důvodem jsou opět lidé, kteří postupně zabírají zbytky gorilích biotopů. Vytlačují gorily a zmenšují tím jejich teritoria drastickým způsobem, ať už se jedná o kácení horských lesů pro palivo nebo o zemědělce. Další velkou hrozbou pro gorily jsou pytláci, kteří mají velkou zásluhu na tom, že jsou gorily kriticky ohroženým druhem.

Gorila horská, D.R.Kongo

Mládě gorily horské, D. R. Kongo

Pytláci obecně jsou obrovským problémem. Zabíjí zvířata kvůli masu, ale také proto, aby je mohli prodat na černém trhu, kde za ně dostávají doslova pár korun, a všechen zisk jde do rukou překupníků. Smutné je, že pokud například „získají“ jedno mládě, tak při jeho násilném odebírání od rodiny, je zabito také několik členů gorilí rodiny, kteří mládě brání a někdy je dokonce vystřílena celá rodina. Dále jsou obrovským problémem drátěná oka, která jsou pytláky nastražena třeba na jiný zvířecí druh. Gorily jsou těmito oky často mrzačeny nebo zabíjeny.

Nejvíc ohrožena je gorila nigerijská 100 - 300 zvířat a gorila horská, kterých v celé Africe žije cca 790. Zdroj.

Jak můžu pomoct? 

Status IUCN

Gorilla beringei beringei (Mountain gorilla)

Status: Critically Endangered C1 ver 3.1

Stav populace: cca 700 - 790 zvířat, počty plně dospělých se odhadují na 300

Spolupracujeme například s