slon1Slon africký je v současné době jedním z nejvíce ohrožených afrických zvířat. Sloní stáda i jednotlivci jsou vybíjeni pytláckými gangy, které se zaměřují na slonovinu. Před 100 lety žilo v Africe podle různých odhadů až 10 milionů slonů. Za posledních 100 let, jsme jejich stavy zlikvidovali o více jak 90% na současných 400 000 až 600 000 tisíc. V současné době je nutné přijmout urychleně opatření, která tomuto vraždění zabrání.

 

Hrozby

Stavbou plotů, silnic, rozšiřováním měst a vesnic zabíráme stále víc a víc ze zbytků divoké přírody a přerušujeme tak tisícileté migrační trasy různým druhům zvířat. Sloni jako nějvětší africká zvířata, pro které bylo dříve přirozené migrovat za vodou nebo potravou i stovky kilometrů, tímto velmi trpí. V neposlední řadě také silná populační exploze domorodého obyvatelstva vede k tomu, že všechna divoká zvířata ztrácí svůj biotop doslova před očima. Slony také občas zabíjí třeba masajové, protože jim sloni příležitostně zabíjí dobytek. Sloni však tímto aktem pouze zpětně lidem vrací chování, kterým se lidí ke slonům projevují. Sloni pak trpí velkými bolestmi, když mívají v těle zapíchnuté oštěpy, jak je vidět na fotografii níž. Fotka není fotomontáž. Hloupí turisté si také kupují například odpadkový koš vyrobený ze sloní nohy. Vůbec jim nedochází, že tak nepřímo zabili slona.

Nejedná se o fotomontáž. Sloní noha jako koš na odpadky. Turisté si z Afriky vozí i tyto suvenýry.

 

Na tomto videu uvidíte smutnou realitu. Úředníky, kteří problém vybíjení sloních stád příliš neřeší, ale uvidíte také sloní emoce, které dokazují, že zvířata trpí když jsou zabiti jejich druhové. Zodpovědné osoby, lovci trofejí, ale ani pytláci nemají se slony příliš slitování, protože jinak by nemohli povolit nebo se přímo účastnit na obchodování s životy zvířat - přitom stačí naslouchat vědcům a vydat jedno rozhodnutí...

Lovec trofejí zabíjí kvůli své "slávě" a bude zarytě tvrdit, že zabíjení probíhá jménem "ochrany přírody". Pytlák zabíjí pro peníze a firma, která lovcům trofejí zprostředkovává vraždění zvířat pro zábavu lůzy, která si říka "lovci", dělá vše opět pouze pro peníze. Výsledkem jsou tisíce mrtvých slonů ročně a je jedno, jestli je zabil pytlák, "lovec" nebo nepřímo úředník, který si v bezpečí své kanceláře myslí, že problém není až tak vážný. Bohužel opak je pravdou a například v Čadu se odhaduje, že za pár let sloni zmizí.

 

Mezi další hrozby patří dnes už notoricky známé:

 

Lidé také kupují různé ozdoby ze slonoviny. Většina takto vyrobených suvenýrů pochází ze zabitých a upytlačených slonů. Lidem opět vůbec nedochází, že když kupují tyto výrobky, tak ve většině případů opět zabili slona. Proto tyto výrobky nekupujte, podporovali byste tak pytláky.

ivory-cell-phone-case Výrobky ze slonoviny.

 

Rozhodování koho vybrat z lidí nebo organizací, které pracují se slony bylo jednoduché, protože na světě existuje pouze pár lidí, kteří v této oblasti něco dokázali a mají dlouhodobé a prokazatelné výsledky. Nicméně komunikace s těmito legendami v oblasti ochrany přírody není snadná, zejména pokud se jedná o jim neznámou organizaci z malé země uprostřed Evropy. Tito lidé jsou mnohdy extrémně pracovně vytíženi a věnují všechen svůj volný čas své práci, která je jim zároveň koníčkem. Povedlo se nám dohodnout spolupráci s jednou z největších světových odbornic a legend na chování slonů - Dr. Joyce Poole, která svoje projekty realizuje zejména ve východní Africe.

 

ElephantVoices Joyce Poole, Petter Granli

joyce pooleDr. Joyce Poole je světovou legendou a jednou z největších světových odbornic a autorit na slony. Studovala více jak 30 let komunikaci a sociální chování afrických slonů. Věnovala svůj život jejich ochraně a zlepšování životních podmínek (welfare). V 19 letech začala svoji životní práci v národním parku Amboseli, kde byla její učitelkou další světová odbornice na slony Cynthia Moss. Joyce Poole je členem Amboseli Research Project, nejdelší studie na světě, která tvoří jedinečný soubor znalostí o slonech. V roce 2011 Joyce a její manžel Petter Granli založili projekt na ochranu slonů v rezervaci Masai Mara.

ElephantVoices je malá organizace, kterou založili a společně i řídí biologové - Joyce Poole a Petter Granli . Posláním ElephantVoices je inspirovat ohromující inteligencí,složitostí hlasů slonů a zajistit lepší budoucnost pro slony přes ochranu, výzkum a předávání znalostí. Toto provádíme prostřednictvím výzkumu, ochrany přírody, vzděláváním a ochraňováním slonů. Stáváme se jejich advokáty.

ElephantVoices využívá znalosti získané během desítky let trvajících studií a stali se hlasy slonů - v divočině, při pytlačení pro slonovinu, při ničení přírodních stanovišť, při soutěžení s lidmi o zmenšující se zdroje, při sportovním lovu, při odchytu do zajetí a všech hrozbách, které ohrožují svobodu a přežití slonů. V zajetí jsou jejich životní podmínky ovlivnovány nevhodnými praktikami a sloni jsou zneužíváni kvůli komerčnímu zisku.

Kde pracujeme

Pracujeme všude tam, kde jsou sloni. Naší hlavní oblastí je Amboseli a nyní i Masai Mara v Keni. Jak můžete naši práci podpořit?

Poslouchání sloních hlasů trvající přes dvě dekády nás naučilo, že komunikace je tmel, který spojuje sociální síť inteligentních druhů, jejichž studie nabízí okno do sloních srdcí a myslí. Naše sbírka pozorování, nahrávek a fotografií pochází z Afriky a Asie. Tvoří základ rozsáhlých databází, které jsou používány a navštěvovány celosvětovým publikem. Naše dlouhodobé studium sociálního chování slonů, komunikace a rozlišovacích schopností v NP Amboseli (Keňa) byla věnována porozumění a ochraně těchto pozoruhodných tvorů.Studiem toho, co jsou sloni schopni pochopit ve spojení s tím, jak komunikují jeden s druhým, máme lepší šanci najít řešení mnoha problémů, kterým sloni čelí. V tomto úsilí spolupracujeme s biology z celého světa, s naší online kolekcí tvořenou unikátními zdroji pro jiné vědce a veřejnost.

Sloni potřebují ochranu jako druh i jako jednotlivci. Za 35 let studia víme, že u slonů, stejně jako u lidí, přichází moudrost s věkem. Pověstná sloní paměť a životní zkušenosti znamenají, že starší samice (matriarcha – vůdčí samice) jsou vybíravější než mladší. Ztráta vůdkyně může ovlivnit budoucnost celé rodiny, smrt matky znamená smrt jejich mladších mláďat a snižuje šance na přežití u starších potomků, nedostatek vzorů nebo vystavování krutým traumatům v mládí, může vyústit v to, že mladí se budou v dospělosti chovat abnormálně. Smrt starších samic nebo velkých samců s velkými kly zabitých pytláky nebo kulkou od lovce, ovlivňuje sociální strukturu a schopnost přežití populace.Ochrana slonů znamená pochopení dynamiky společenství, začlenění těchto základních znalostí do ochranářských praktik a zvyšování podvědomí veřejnosti. Pro ElephantVoices je toto sdílení informací prioritou.

Joyce Poole primárně pracuje na dvou vlastních projektech v Mozambiku a Keni.

Pro bližší informace nás kontaktujte.

Naše snaha chránit slony je inspirována láskou a hlubokou úctou k těmto zvířatům jak k druhu, tak k jednotlivci, která je založena na našem porozumění získaném během dlouhodobé studie. K ochraně života slonů a k udržení krásy míst kde žijí, musíme inspirovat ostatní, aby to cítili stejně jako my. Proto vzdělávání a sdílení znalostí podtrhuje vše, co děláme. Pořádáme přednášky, mluvíme k dětem ve školách, vyměňujeme si emaily se studenty, šíříme informace přes naše webové stránky, zveřejňujeme novinky na blogu, děláme databáze, filmy a publikace a jsme dostupní pro média. Naše online sbírka sloních hlasů, zvuků, gest a chování tvoří unikátní zdroj pro návštěvníky ElephantVoices.org. Zajišťujeme, že naše práce je veřejně dostupná. Vzděláváme prostřednictvím vědeckých a popularizačních článků, přednášek, TV dokumentů, rozhlasového vysílání, ale i přes naše webové stránky. Mluvíme ve prospěch slonů přes publikace, rozhovory, znalecké posudky a důkazy, nebo pokud je to nutné i u soudu.

Spolupracujeme například s