GepardGepard je nejrychlejší zvíře pohybující se po zemi. Každý do viděl jeho úchvatný sprint na afrických pláních, patří mezi hrstku šťastlivců, kteří měli to štěstí a byli svědky jeho obrovského zrychlení, kde zrychluje z 0 na 100 km/h do 3 sekund.

Jeho maximální rychlost nebyla nikdy přesně změřena, ale některé odhady hovoří o více jak 120 km/h. Já osobně jsem viděl nepříliš trénovaného geparda v zajetí "sprintovat" na hřišti, kde mu byla policejním radarem naměřena rychlost kolem 110 km/h.

Tohle úžasné zvíře je kriticky ohroženo a v moha zemích je již vyhuben. Po celé Africe zbývají již jen malá a silně fragmentovaná území, na kterých geparda najdeme.

Gepard je nejrychlejší suchozemské zvíře na světě. Je to samotářský lovec a ve skupinách se zdržují pouze mladí samci nebo samice s mláďaty. V některých oblastech spolu samci zůstávají i v dospělosti a můžou vytvářet tzv. koalice.

Gepard je lovec, proto ho obvykle neuvidíme požírat mršiny. Je to poměrně slabá šelma a tak nemá sílu ukrást kořist jiným predátorům. Loví nejčastěji malé antilopy a gazely, pakoně ale také menší savce například zajíce a občas i ptáky. Někdy vysedává na vyvýšeném místě, pozoruje okolí a vyhlíží potencionální kořist. Loví tak, že se ke kořisti pomalu přibližuje a svými dokonalými smysly si vybírá oběť. Jakmile je asi 50 metrů od kořisti vyrazí. Díky své obrovské rychlosti (přes 120 km/h) a neuvěřitelnému zrychlení (100 km/h za cca 2.5 sekundy) se velkými skoky (dlouhými až 8 metrů) přibližuje k oběti. Páteř v tomto případě pracuje jako pružina a ohýbá se do tvaru písmene S. Ocas slouží jako kormidlo, pro náhlé změny směru. Sprint je krátký, většinou trvá kolem 20 sekund a zřídka bývá delší než 1 minuta. Pokud v této době nedostihne oběť, lovu se vzdává. Jeho tělo se totiž při tak velkém vypětí přehřívá i přes jeho rozšířené nozdry a horní cesty dýchací. Úspěšnost lovu se odhaduje kolem 30%. Při dostižení oběti zabíjí malá zvířata kousnutím do hlavy. Větší kořist se snaží zezadu porazit tlapou a zakusuje se do hrdla.

Samci i samice žijí odděleně. Pouze v období páření se setkávají. Samčí teritorium je větší a může se překrývat s teritorii několika samic. Samice po 90-95 denní březosti vrhne 1-5 mláďat a stěhuje malé gepardy každých pár dní, protože lvi a jiní predátoři zabíjí její mláďata. Při shánění potravy totiž musí mláďata opustit a tak se až 90% gepardů se nedožije dospělosti. Malí gepardi následují matku kolem šestého týdne a jsou odstaveni ve věku 3-6 měsíců. S matkou zůstávají 13-20 měsíců. Mladé samice opouští teritorium matky a zdržují se poblíž něj i v dospělosti. Toto ale neplatí o mladých samcích, kteří se z rodného teritoria naopak vzdalují.

hlasová:
čichová:
tělesná:

 

Počty gepardů v Africe

Podle IUCN žije v jižní Africe více jak 4500 gepardů a ve východní cca 2500. V severozápadní Africe zbývá pravděpodobně méně než 250 zvířat a a poddruh A. j. heckii je uveden jako kriticky ohrožený. Celkově v Africe žije něco přes 7 000 zvířat. Tyto odhady se mírně různí a někdy se pohybují i kolem 10 000.

 

Hrozby

Největší hrozbou pro gepardy je samořejmě opět člověk, jak asi správně tušíte. Opět se opakuje všechno znovu jako u ostatních druhů zvířat. Člověk gepardy vytlačuje z jejich přirozených lovišť. Drasticky jim zmenšuje životní prostor. I přesto, že jsou gepardi ohroženi a chráněni, tak je také zabíjí pro svoji zábavu. Samozřejmě opět legálně a spovolením. V dalších částech Afriky je geprad trnem v očích také farmářům, protože občas loví jejich dobytek, protože mu často nic jiného nezbývá. V neposlední řadě se na snižování počtu gepardů podílí také pytláci, protože gepardi občas uvíznou v pastech, které jsou nastraženy na jiná zvířata anebo jsou zabíjeni kvůli kůži.

Dement zabil dva gepardy, aby se mohl pochlubit před stejnými dementy Gepardů zbývá v celé Africe kolem 5000 - 9000.

Další hrozbou pro gepardy jsou ostatní predátoři a nemoci - zejména antrax. I když je gepard poměrně velká kočkovitá šelma, tak je v porovnání s ostatními africkými predátory mnohem slabší. Gepardy zabíjí lvi, levharti, hyeny ale i psi hyenoví. Tito predátoří zabíjí jak dospělá zvířata, tak často mláďata, ze kterých se prvního roku života v některých oblastech nedožije více jak 70%. Všichni gepardi v Africe jsou si blízce příbuzní a mají pozoruhodně nízkou genetickou rozmanitost. Podle některých teorií to souvisí s tím, že asi před 10 000 lety během pozdního pleistocénu, gepardi až na výjimky vyhynuli a z této malé pouplace se pak rozšířili po celé Africe - vyplývá to z analýzy mitochondriální DNA (Menotti-Raymond a O ' Brien 1995). Tohle je bohužel další problém, který je nepříjemným faktem zejména v době, kdy gepardů prudce ubývá a ztrácí se tak jejich genetická variabilita. 

Zatímco příčiny nízké úrovně genetické variability u geparda jsou nejasné. Je naopak jasné, že velké populace jsou nezbytné k jeho uchování. Od doby, co gepardi patří ke druhům s nízkou hustotou populace, musí být chráněné oblasti poměrně velké, větší než většina chráněných území.

Neskutečnou roli v gepardí ochraně hraje CITES, který povolil legální odstřel a obchod s těmito zvířaty. CITES nastavil tyto roční kvóty: Namibie - 150, Zimbabwe - 50, Botswana - 5. To znamená, že legálně je povoleno zabít jen v jižní Africe 205 gepardů. CITES si představoval, že tímto opatřením zvýší ekonomickou hodnotu gepardů a že to poskytne ekonomický stimul pro jejich ochranu. Jak se zdá, situace se vyvinula jinak. Světová populace geparda v zajetí není schopna sama sebe udržet. Jen v roce 2001 bylo 30% z populace geparda v zajetí odchyceno ve volné přírodě. Analýza obchodních záznamů CITES navíc ukazuje, že tyto země nevykazují téměř žádný vývoz cca od roku 1990 a přitom vykazují dovozy zvířat. CITES se obává, že se zvířaty je nelegálně obchodováno. Existuje také možnost, že zvířata jsou nelegálně odchytávána v přírodě - tuto informaci mám ověřenu a je pravdivá. Bohužel i tohle se v Africe děje, protože existuje pořád spousta dementů, kteří potřebují geparda zastřelit pouze kvůli vlastní zábavě.

Na těchto krátkých videích se můžete seznámit se světem gepardů.

Matka s mládětem

 

Gepard - nejrychlejší sprinter na zemi se představuje v akci.

Status IUCN

Acinonyx jubatus (Cheetah)
Status:
Vulnerable A2acd;C1 ver 3.1

Stav populace: 7000 - 10 000 zvířat, poddruh Acinonyx jubatus hecki méně než 250 zvířat

Spolupracujeme například s