Žirafa patří mezi nejznámější a také nejkrásnější zvířata. Stejně jako u ostatních a známých zvířat Afriky, ale málokdo tuší, že některé z žirafích poddruhů jsou těsně před vyhubením.

Vědci dělí žirafy na několik poddruhů. V České republice se většinou uznává 9 poddruhů. Mezi nejohroženější poddruhy patří například žirafa západoafrická, ale také v ČR mnohem známější žirafa Rothschildova nebo žirafa síťovaná.

 

Na tomto videu si můžete prohlédnout vzácné žirafy síťované.

Počty žiraf v Africe

Přesné počty žíjících žiraf v Africe nejsou známé. Zdroje se různí. Předpokládá se, že celkově žije v Africe 70 000 - 100 000 žiraf. Dnes se stále více odborníků přiklání k nižší hranici a někteří si dokonce myslí, že se žirafy dostaly už i pod ni. Některé z poddruhů jsou ale kriticky ohrožené. Například počty žirafy západoafrické(Giraffa camelopardalis peralta) ve volné přírodě se pohybují kolem 250 - 300 zvířat. Dalším ohroženým poddruhem je žirafa Rothschildova(Giraffa camelopardalis rothschildi), kterých v Africe najdeme méně než 670. Dalším silně ohroženým poddruhem je žirafa síťovaná(Giraffa camelopardalis reticulata), jejichž počty se odhadují na 3000. Poslední dva poddruhy žiraf mnozí znáte z českých ZOO.

Mapka původního (vlevo) a současného výskytu žirafy

 

Hrozby

Populace žiraf se zmenšují zejména díky ztrátě jejich přirozeného prostředí. Obrovské oblasti ve kterých dříve žily, jsou dnes rozdrobeny na malinká území, ve kterých jsou žirafy dále pronásledovány a zabíjeny například lovci trofejí nebo pytláky. Někdy jsou žirafy zabíjeny pouze kvůli svému ocasu, ze kterého se vyráví suvenýry pro turisty nebo je používán k odhánění hmyzu.

Areál rozšíření jednotlivých poddruhů žiraf.

 

Lovy pro zábavu (trofejní lovy)

Stále víc se na celém světě rozmáhají trofejní lovy. Jedná se o zabíjení zvířat kvůli pobavení člověka. Tyto lovy nemají žádný jiný účel a nechrání zvířata, jak lovci a lovecké agentury často tvrdí. Dnes je také velmi moderní tzv. rodinné safari, kdy se celá rodina na víkend vydá do Afriky zabíjet zvířata a často například žirafy, které jsou poměrně levné. Za zabití žirafy zaplatíte asi 300 000kč.

rodina deti

 

Jak můžu pomoct?

Ohrožení a status IUCN:

Giraffa camelopardalis (Giraffe)
Status:
Least Concern ver 3.1
Populační trend: klesající

Spolupracujeme například s