Slon africkýSafari na slonech je známé mezi turisty již delší dobu z Indie, ale poslední dobou se začíná rozmáhat i v Africe. Než si takové safari objednáte, bylo by dobré se seznámit s některými věcmi, které tuhle turistickou atrakci vrhají do zcela jiného světla.

Safari na sloním hřbetu, může být pro někoho jedním ze splněných snů, ať už se jedná o návštěvu Afriky nebo Indie. V Indii jsou sloni využíváni lidmi delší dobu, než v Africe. My se budeme věnovat Africe. 

 

Nejezděte slonům na zádech, nekupujte safari, kde Vám tohle nabízí

 Video pochází z Asie, ale v Africe je to velmi podobné.

Odchyty způsobují kromě fyzické bolesti také psychická traumata

Sloni pro sloní safari nebo chcete-li pro elephant back safari, jsou v drtivé většině odchytáváni ve volné přírodě. Někdy se také jedná o mláďata, kterým byli rodiče zabiti pytláky nebo domorodci. Nejedná se o odchovaná mláďata - jen pro představu, například v českých ZOO, kde je chovatelství slonů na vyšší úrovni, se daří slony rozmnožovat jen s obtížemi a slona afrického se nepovedlo odchovat žádné ZOO v ČR ani v SR. Takže je ve 100% případů jasné, že firma, která disponuje slony, si je neodchovala, mláďata získala z volné přírody a donutila je k poslušnosti násilím nebo drilem.

Odchytávání mláďat, která jsou následně prodávána do ZOO, cirkusů nebo pro firmy, které nabízejí sloní safari, způsobuje rodinám slonů obrovská a trvalá traumata, kdy jsou násilně a brutálně zpřetrhány silné sociální vazby. Sloni se pak stávají agresivní. To platí pro slony, kteří zůstanou v přírodě, ale také pro slony, kteří se dostanou do zajetí. Odchyt je pro slony silně traumatický. Po odvlečení do nového "domova", jsou i tam sloni týráni, svazováni a nuceni podrobovat se vůli člověka, aby mohli být následně využíváni k ekonomickému zisku od nic netušících turistů. I když Vám samozřejmě budou tvrdit něco jiného. Například to, co tvrdí zabijáci odchovaných mláďat lvů, která jsou zabíjena jinými ubožáky, kteří sí říkají "lovci" si můžete přečíst zde.

 

Jak se sloni odchytávají?

Dříve se používali jiní sloni, lana, hluk a zastrašování. Dnes k tomu všemu přibyly ještě vrtulníky, auta, imobilizace a navijáky. Sloni jsou obklíčeni a vybraní jedinci jsou odděleni od stáda. Po té jsou buď uspáni nebo svazováni lany.

Sloni jsou ve firmách, které nabízejí safari, podrobováni výcviku, při kterém je často používáno různých háků a dalších "pomůcek". Mláďata jsou často držena separovaně od ostatních slonů a lidé se snaží zlomit jejich psychiku za použití hladovění, ale také síly, svazováni lany atd. Někdy mláďata toto brutální podrobování nepřežijí.

 

Nepodporujte využívání slonů kvůli zábavě nebo penězům, netýrejte slony

Dnes už o slonech dávno víme, že jejich sociální vazby na jiné členy rodiny jsou mimořádně silné a dokonce jsou přirovnávány k mezilidským vztahům. Proto není v této době možné tolerovat a podporovat ničení sloních rodin, psychické i fyzické týrání zvířat pro dvě skupiny lidí. Jednou z nich, jsou romantiku hledající turisté a druhou jsou po penězích lačnící firmy, které tuto zábavu nabízejí.

Proto všem doporučujeme nepodporujte svými penězi žádnou firmu, která tohle safari na sloních zádech nabízí. Vyberte si jnou cestovní kancelář nebo jiného operátora. Měli byste na svědomí stovky týraných zvířat. Pokud nebude poptávka, nebude ani nabídka. Jen díky nic nevědoucím turistům může tento odporný obchod existovat. Nezapomínejte ale na slony, ktří prožívají utrpení a jsou zneužíváni pouze kvůli zábavě nebo zisku.

Nikdy totiž nevíte, jestli slon pochází z přírody nebo je to sirotek, ale bohužel i ten je z přírody, protože v Africe nikdo slony nerozmnožuje.

Spolupracujeme například s