21 dní loveckého safari na zabití levharta, stojí v Tanzanii cca $43,000. Z toho 58,6% šlo přímo pro dodavatele lovu. Méně než 5% šlo vládě na ochranu zvířat a zbytek byl utracen za letenky, charterové lety, poštovné, zabalení a zaslání trofejí a "běžný příspěvek vládě". Žádná zmínka o tom, že by něco šlo do fondu mistní komunity... Přitom tito vrahové tvrdí, že podporují ochranu zvířat a místní komunity. Tyhle čísla jednoznačně potvrzují to, že více jak 90% z celkové sumy spolknou soukromé kapsy a sotva těch 10% jde na ochranu zvířat. Srovnat výdělek z fotosafari a loveckého safari si můžete třeba v tomto článku zde.

Celý článek

slon27.11. proběhlo v EU Parlamentu mimořádně důležité hlasování, které bude mít vliv na další život divokých zvířat - zejména slonů.
Je velmi smutné, že se mu nevěnuje pozornost v médiích a co je ještě smutnější, že se opět k našim aktivitám nepřidala žádná velká organizace, která by je podpořila alespoň symbolicky, nějakým "cárem" papíru.

Nepřidala se ani většina velkých světových organizací, které od veřejnosti i firem dostávají desítky milionů dolarů na svoji činnost. Je obrovská škoda, že veřejnost nevidí jak je ve skutečnosti nakládáno s penězi na "ochranu zvířat" a kdo jen bere dotace a kdo skutečně něco dělá a na dotace přitom nemá ani nárok...

I přes všechna tato negativa se v EU Parlamentu povedlo prosadit alespoň něco, z čeho budou mít sloni mnohem větší užitek, než který jim prokážou všechny organizace na světě s jejich miliony dolarů, protože co se povedlo prosadit, bude mít globální dopad.

Bohužel v EU Parlamentu neprošly některé návrhy na ochranu lvů, nosorožců a dalších zvířat, ale buďme rádi alespoň za slony. Je to první krok a my se budeme snažit, aby následovaly další.

Vše mohlo dopadnout lépe, ale i tak je to úspěch, i když to vypadá jako v pohádce o Koloběžce první, kde měla Zdenička přijet ke králi nějak takto: obutá, neobutá, oblečená, neoblečená, ani pěšky, ani vozem.

Velice podobně totiž dopadl návrh, ve kterém EU vyzývá členské státy k zavedení moratoria na veškerý obchod s kly a s výrobky ze slonoviny. Potud je vše správně, ale v návrhu je bohužel to bohužel podmíněno tím, že zákaz platí pouze po dobu, co budou sloni ohrožováni pytlačením. Ironicky tak zbývá slonům přát, aby je pytláci ohrožovali co možná nejdéle...

Znění návrhu

7a. vyzývá členské státy, aby zavedly moratoria na veškerý dovoz a vývoz za účelem obchodu a veškerý prodej a nákup klů a výrobků ze slonoviny na jejich území, dokud volně žijící populace slona nepřestanou být ohrožovány pytláctvím;

Návrh byl odsouhlasen - 57 pro / 2 proti.

Z globálního pohledu je i tento polovičatý návrh mimořádně důležitý, protože se aspoň u jednoho druhu konečně zatrhne obchod i hloupým turistům, kteří si kupují výrobky ze slonoviny.

Proto je nutné poděkovat všem poslancům EU Parlamentu, kteří se o tuto problematiku zajímají a nebojí se jít s kůží na trh. Tímto jim děkujeme veřejně.

Zbývá si položit otázku, proč něco podobného nešlo schválit například u lvů a třeba nosorožců? Slonů je v celé Africe cca 400 000, ale lvů jen cca 15 000 a nosorožců něco málo přes 20 000. Z čísel jasně vyplývá, že je několik dalších, veřejnosti velmi dobře známých zvířecích druhů, které si zaslouží minimálně stejnou ochranu jako sloni. Proč ji tedy nedostali?

Na tuhle otázku se velmi těžce odpovídá. Za tím vším může stát také lovecká lobby. Když jsem sháněl podporu pro návrhy přímo od ochranářů v Africe, dozvěděl jsem se smutné věci. Ochranářům bylo "taktně" řečeno, že od lvů a nosorožců mají dát ruce pryč. Tyto informace se sešly z více míst nezávisle na sobě...

Část práce se tedy povedla, ale je nutné dále pokračovat a snažit se pomoct i ostatním druhům zvířat. Budeme pokračovat, dokud se nepovede i přes odpor některých skupin prosadit zákaz obchodu s částmi těl ohrožených zvířat a zákaz dovozu trofejí do EU.

Příloha:

attachments icon podané pozměňovací návrhy

Spolupracujeme například s