21 dní loveckého safari na zabití levharta, stojí v Tanzanii cca $43,000. Z toho 58,6% šlo přímo pro dodavatele lovu. Méně než 5% šlo vládě na ochranu zvířat a zbytek byl utracen za letenky, charterové lety, poštovné, zabalení a zaslání trofejí a "běžný příspěvek vládě". Žádná zmínka o tom, že by něco šlo do fondu mistní komunity... Přitom tito vrahové tvrdí, že podporují ochranu zvířat a místní komunity. Tyhle čísla jednoznačně potvrzují to, že více jak 90% z celkové sumy spolknou soukromé kapsy a sotva těch 10% jde na ochranu zvířat. Srovnat výdělek z fotosafari a loveckého safari si můžete třeba v tomto článku zde.

Celý článek

canned hunting

Zprávy o závažném pytlačení přicházejí z mnoha zdrojů. Vláda Tanzanie se rozhodla pověřit odborníky, aby získali mezinárodně důvěryhodné odhady situace.

Sčítání provedli Tanzania Wildlife & Research Institute (TAWIRI), Tanzania National Parks Authority (TANAPA), Frankfurt Zoological Society (FZS) s podporou od German Development Cooperation (GIZ).

Organizace Save the Elephants (STE) zapojila další mezinárodní experty, takové jako Kenya's Department of Resource Surveys and Remote Sensing (DRSRS) a International Union for Conservation of Nature (IUCN), k podpoře sčítání s jejich znalostmi.

Je děsivé, že jedna z největších afrických sloních populací byla tak otřesně snížená. Rezervace Selous je přitom na seznamu světového dědictví UNESCO. Ostatní afričtí sloni pravděpodobně čelí ještě většímu problému, říká Dr. Iain Douglas-Hamilton.
Věrohodné sčítání je velmi důležitý první krok k řešení pytlačení, kterým trpí sloni v Tanzánii. Chcete-li urychlit mezinárodní akce na požadované úrovni, potřebujete spolehlivá data podle kterých se můžete dále rozhodnout, pokračoval Hamilton.

Když sčítací tým zkoumal další velký Národní park Tanzánie Ruahu, zjistili, že se sloní populace snížila o 44%, od jejich sčítání z roku 2006, kdy byl počet slonů odhadován na 20 090.

Podle TAWIRI, země ztrácí pytlačením 30 slonů denně - vážný úder pro národ, který získává 17% HDP z wildlife turismu.

Výsledky sčítání, které jsme vydali, jsou jasným důkazem, že pytlačení slonů dosáhlo nebývalých rozměrů, říká Lazaro Nyalandu, Tanzanijský náměstek ministra pro přírodní zdroje a turismus.

Zdroj v AJ zde.

Spolupracujeme například s