21 dní loveckého safari na zabití levharta, stojí v Tanzanii cca $43,000. Z toho 58,6% šlo přímo pro dodavatele lovu. Méně než 5% šlo vládě na ochranu zvířat a zbytek byl utracen za letenky, charterové lety, poštovné, zabalení a zaslání trofejí a "běžný příspěvek vládě". Žádná zmínka o tom, že by něco šlo do fondu mistní komunity... Přitom tito vrahové tvrdí, že podporují ochranu zvířat a místní komunity. Tyhle čísla jednoznačně potvrzují to, že více jak 90% z celkové sumy spolknou soukromé kapsy a sotva těch 10% jde na ochranu zvířat. Srovnat výdělek z fotosafari a loveckého safari si můžete třeba v tomto článku zde.

Celý článek

wwf logo

Snad každý milovník přírody zná organizaci s pandou ve znaku. Jedná se o jednu z nejznámějších organizací, která na veřejnosti vystupuje jako ochránce zvířat a jejich životů.Téměř nikdo už ale neví, že tuto organizaci zakládali lovci a že její druhá a odvrácená tvář, kterou před veřejností ukrývají, je do dnešního dne potřísněna krví vzácných zvířat, která jsou zabíjena ve jménu ochrany přírody.

Co to znamená? Ve skutečnosti to, že podle WWF a dalších organizací chránících přírodu, musí zemřít nějaké zvíře, aby jiné mohlo žít. Velká škoda, že se tyto organizace nezaměřují na udržitelný rozvoj lidské populace a k prosazování svých cílů si berou za oběti pouze ta největší a nejvzácnější zvířata různých druhů.

WWF je mimo jiné také zastáncem trofejních lovů lvů, gepardů, levhartů, slonů a dalších zvířat. U slonů to zdůvodňují tím, že je trofejní lov prevencí proti pytlačení... Nebude tedy lepší všechny slony postřílet a nadělat z nich trofeje? Zbavili bychom se tak pytláků, protože by neměli co zabíjet.

Pro čtenáře, kteří se zdráhají uvěřit našemu tvrzení, přikládáme čerstvé důkazy. Nemá smysl se vracet do historie, kde organizace jako WWF, CITES, Panthera, IUCN, TRAFFIC a další, se zasloužily o to, že je do dnešních dnů možné zabíjet pro zábavu pomatenců i ta nejkritičtěji ohrožená zvířata jako jsou nosorožci dvourozí, nosorožci tuponosí, lvi, sloni, gepardi, levharti a další. Všechny tyhle organizace prosazují a podporují lovy v tichosti. Proč? Protože pokud by veřejnost viděla, že za zabíjením vzácných zvířat stojí tyto organizace, mnohem hůř by se jim pak sháněly peníze na projekty, ve kterých zvířata skutečné pomáhají chránit.

Zkuste zabít sousedovi kočku nebo psa. Tím prosím Vás nechceme říct, že je kočka nebo pes méně důležitý, ale chceme zdůraznit, že za zabití zvířete, které není kriticky ohrožené, které není například v Červené knize (Červeném seznamu) ohrožených zvířat, Vám hrozí vězení, ale za zabití kriticky ohrožených a často velmi vzácných zvířat Vám nehrozí nic, protože je to legální. „Lovci“ na lovech zejména v Africe, ale běžně zabíjí vzácné druhy a nemusí k tomu mít ani lovecký lístek. V Africe může zabíjet i Vaše 3 leté dítě. To vše legálně.

IUCN - Mezinárodní unie pro ochranu přírody (podporována lovci a na oplátku podporuje lovce)

WWF – World Wildlife Fund Světový fond na ochranu přírody (podporována a založena lovci a na oplátku podporuje lovce)

Panthera – jedna z nejdůležitějších organizací pro ochranu kočkovitých šelem (podporována lovci a na oplátku podporuje lovce), pracuje zde Dr. George Schaller, jeden z nejznámějších vědců a ochránců přírody

V těchto dnech (3. - 14. března) probíhá v Bangkoku 16. konference CITES CoP 16. Této konference se účastní 178 států seznam zde a tyto státy pak hlasují o návrzích. Samotný CITES může dávat doporučení jak hlasovat a každý členský stát, který má ve své zemi nějakou organizaci, či agenturu vytvářející zjednodušeně jeho pobočku, pak hlasuje o jednotlivých návrzích, přičemž se přihlíží k názorům velkých organizací jako je WWF, IUCN a například k vědeckým výzkumům.

 

Co je CITES? - citace z webu českého CITESu (podporována lovci a na oplátku podporuje lovce)

CITES je oficiálně používaná zkratka Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).
Účelem úmluvy CITES je regulace mezinárodního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin. Tato regulace je nutná kvůli efektivní ochraně některých druhů před vyhubením v přírodě, protože jejich odchyt či sběr pro mezinárodní obchod je velmi rozsáhlý a je jedním z nejzávažnějších faktorů ohrožujících tyto druhy na přežití. Regulace obchodu je prováděna systémem vývozních a dovozních povolení (tzv. permity CITES), která vystavují příslušné výkonné orgány členských zemí. Tato povolení jsou nutná při přechodu exemplářů CITES přes hranice států.
V případě, že obchod ohrožuje daný druh na přežití, povolení nejsou žadateli vydána.

Pro mnohé druhy zvířat, je tato konference kritická a všichni doufali, že se CITES zachová tak, jak mu velí jeho vlastní pravidla a předpisy. Všechno jde ale jinak. CITES hodil přes palubu několik druhů zvířat a potvrdil tak, že je to organizace pravděpodobně zkorumpovaných úředníků, protože jen stěží si jde jinak vysvětlit jeho doporučení a konečné výsledky hlasování.

CITES jednoznačně porušuje svoje vlastní pravidla, protože například u lvů je obchod (lov) největším zabijákem těchto zvířat

A protože se po internetu množí lživé a pomlouvačné komentáře, které nás napadají a urážejí, tak jen pár slov k vysvětlení o CITESu, protože evidentně některým lidem nestačí výše citovaná část přímo z webu českého CITESu, tedy AOPK. Někteří lidé si myslí, že CITES je pouze kus papíru, který asi poletuje po světě a roznáší svoje poselství. Už si ale neuvědomují, že tuto úmluvu prosazují existující lidé. Lidé, které platí vlády členských států. Takže pro ty zmatené a hloupé pomlouvače tady máme opět citaci přímo z webu českého CITESu.

Úmluva CITES je realizována v jednotlivých členských zemích prostřednictvím zmocněných úřadů, tzv. výkonných, vědeckých a kontrolních orgánů.
V České republice je výkonným orgánem s vrcholnou působností Ministerstvo životního prostředí ČR, regionálními výkonnými orgány jsou krajské úřady. Vědeckým orgánem CITES s celostátní působností je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). Funkci kontrolního orgánu zastává Česká inspekce životního prostředí.

Ve stručnosti pár detailů z konference:

1. Lední medvěd
Ursus maritimus (Lední medvěd) zabíjen kvůli trofejím
Status: Zranitelný A3c ver 3.1
Pop. trend: klesající


USA a další státy navrhovaly přeřazení medvěda ledního z CITES přílohy II do přílohy I, kde by byli medvědi více chráněni. Dále bylo navrhováno, aby se zakázal trofejní lov medvědů, protože je pro ně dle mnohých zainteresovaných druhou největší hrozbou. Dalším návrhem byl zákaz obchodu s částmi těl mrtvých medvědů. Na světě žije cca 20 000 medvědů a ročně je jich zabito kvůli trofejím nebo jiným důvodům cca 800 (400 trofeje).

Hlasování států dopadlo ale jinak, naprostým výsměchem, kdy jsme se dozvěděli, že pro lední medvědy je největší hrozbou globální oteplování a tak je není nutné chránit proti lovcům. Je to něco podobného, jako kdyby se v ČR navrhoval zákon, který by měl chránit ženy před znásilněním, ale byl by zamítnut, protože by se řeklo, že pro ženy je větším rizikem smrt při autonehodách, takže není nutné přijímat zákon, který by potíral násilníky. Podle některých vědců do roku 2050 přijdeme o 2/3 medvědí populace.

Proti zákazu trofejních lovů se postavil samotný CITES, dále WWF a také TRAFFIC, který je další mimořádně důležitou organizací.

 

2. Nosorožci
Diceros bicornis (Nosorožec dvourohý) zabíjen kvůli trofejím
Status: Kriticky ohrožený A2abcd ver 3.1
Pop. trend: vzrůstající

Ceratotherium simum (Nosorožec tuponosý) zabíjen kvůli trofejím
Status: Blízko ohrožení Near threatened ver 3.1
Pop. trend: vzrůstající

Nutno podotknout, že přes 1000 nosorožců (rok 2013) ročně je upytlačeno v celé Africe a celkový počet nosorožců v Africe je odhadován na cca 25 000 zvířat.

V Bangkoku je hlasováno o návrhu, který by zakazoval vývozy loveckých trofejí z JAR a Svazijska alespoň do další konference CoP 18.


WWF se opět staví proti návrhu – můžete hádat proč WWF hlasuje proti zákazu lovů...

 

3. Lev
Panthera leo (Lion) zabíjen kvůli trofejím
Status: Zranitelný A2abcd ver 3.1
Pop. trend: klesající


Lev se na jednání bohužel ani nedostal (přitom je dnes ohrožený pravděpodobně víc, než nosorožci). Bylo nutné, aby návrh podal tzv. areálový stát. Tímto státem se měla stát Keňa, která slíbila, že tak učiní. Bohužel z „různých“ důvodů se Keňa rozhodla návrh nepodávat. Nám se povedlo prosadit jediné – v podkladech na konferenci bude zmínka o tom, že je politováníhodné, že se o lvech jednat nebude… Takže do další konference zůstanou lvi zabíjeni dementy kvůli kůžím a třeba lebkám, samozřejmě ve jménu ochrany přírody. Je zajímavé sledovat, že nikomu nevadí, že do další konference můžeme přijít o dalších, několik tisíc lvů. Celková lví populace čítá 15 244 zvířat (Dr. P. Kat 2012, LionAid), ročně je zabito kvůli trofejím více jak 814 lvů (zdroj CITES, v roce 2012). Více o lvech se dočtete zde.

 


 

Všimněte si, že WWF se staví proti vždy u zvířecího druhu, který se loví kvůli trofejím, a tedy se dá dobře zpeněžit a prodat pomatencům, kteří zvíře jménem ochrany přírody zabijí. Dále si povšimněte, že všechny tzv. pro-lovecké organizace (CITES, IUCN, Panthera, WWF, TRAFFIC, …) mají jako hlavní cíl ochranu přírody. Když ale poodhrnete oponu, uvidíte věci ve zcela jiných souvislostech. Téměř ve všech organizacích jsou lidé, kteří jsou spojeni s loveckými skupinami nebo na ně mají vazby nebo je dokonce zakládali sami lovci. Lovecké organizace penězi svých bohatých členů podporují výzkumy různých vědců, kteří se pak na oplátku neštítí ve svých výzkumech lhát a například nadhodnocovat stavy zvířat tak, aby mohla být dále lovena. Více info na našem webu ve starších článcích.
Co z toho všeho vyplývá? Všechny ze zde jmenovaných organizací jsou založeny za účelem ochrany přírody, ale všechny více či méně mají zároveň krev na rukou, protože postupem času skrytě podporují lovce, kteří často zakládají „ochranářské“ organizace, které mají za úkol na oko ukazovat veřejnosti, že všechno zabíjení se děje ve jménu ochrany přírody. Navrhuji tedy založit organizaci a v rámci ochrany přírody začít lovit tento druh lidí. Přírodě by se pak ulevilo, protože by pak přece na planetě žilo, dle slov lovců, méně hladových krků.

A nakonec jen krátká zmínka o tom, jak lovecké skupiny a organizace lžou, když tvrdí, jaký „obrovský“ zisk a užitek z trofejních lovů mají místní domorodé komunity.

CAMPFIRE (Community Areas Management Programme for Indigenous Resources) říká, že v roce 1993 (novější data od CAMPFIRE nejsou k dispozici…) získalo 400 000 místních lidí 1 516 693 usd. To znamená neuvěřitelných 3,79 usd (80kč) na osobu/rok. Taky vidíte tu obrovskou výhodu trofejních lovů? Místní lidé si z poplatků mohou žít jako králové:).

Zdroj v AJ zde.

 

Další a velice zajímavá studie přichází i od samotné IUCN. Jedná se o data z roku 2011, kde se můžete na vlastní oči přesvědčit, že suma peněz, kterou vyprodukuje tento vražedný průmysl je směšná.

Ukážeme si jeden příklad. 26,4% území Tanzanie je věnováno loveckým organizacím. Tyto organizace se podílí na vytváření hrubého národního produktu (HDP) ubohými 0,22%. Přitom tyto skupiny Vám budou tvrdit, že se významnou měrou podílejí na ekonomické prosperitě země, ve které jim vlády umožní provozovat jejich krvavé kšefty.
Sama IUCN tak přiznává, že ekonomický přínos z vraždění zvířat v Africe je k ničemu. Proč ho tedy podporovat...?

hunting stats iucn

Pro ty, kdo vydrželi číst až sem máme jména světoznámých vědců a dalších osobností, kteří jsou patrně schizofrenní, protože na jedné straně jsou členy loveckých organizací nebo lovy silně podporují a na straně druhé stojí v čele organizací, které chrání přírodu. Je to jakoby byl zloděj zároveň policistou. Tohle je skupina lidí, která podepsala ortel smrti pro lvy. V USA se nyní vede vášnivá debata, jestli bude lvům přiznán status OHROŽENÝ. Tihle lidé byli proti a dále navrhují, aby se lvi stále lovili za jimi vymyslených pravidel. Co je zajímavé, tak někteří z těchto lidí dostávají dotace na svoje projekty, kde chrání lvy, ale na druhé straně souhlasí s jejich zabíjením. 

Craig Packer PhD, Principal Investigator Serengeti Lion Project - jeden z nejznámějších vědců a "ochránců" přírody na světě. Packer dostává peníze na svoje výzkumy od loveckých organizací. Hanba takovým lidem.

Colleen Begg Ph.D, Project Leader, Niassa Carnivore Project, Mozambique - dělá projekt výzkumu lvů v severním Mozambiku a je zodpovědná za určování "věku" trofejních lvů, aby zajistila zachování/dodržování Mozambijské dohody, že tito lvy musím mít alespoň 6 let (spousta lvů ale v tomto věku teprve přebírá smečky)

Paula A. White PhD, Director Zambia Lion Project - ředitelka Zambila Lion Project - reprezentuje mezinárodní profesionální loveckou asociaci na CITES mítingu CoP 16!!!

J. Lane Easter, DVM – Co-founder of LCTF - je oddaným lovcem a životní člen Dallas Safari Club a je také spoluzakladatel ochranářské organizace LCTF (The Lion Conservation Task Force)

Karyl Whitman PhD, Wildlife Biologist - biolog - přinesla teorii "růžového nosu", podle které chtěla určovat stáří lvů. Tato teorie je velice nespolehlivá a byla zavrhnuta. Karyl přesto ve spolupráci s pro-loveckou organizací Conservation Force vydala příručku, ve které se podle její teorie odhaduje stáří lvů.

George Hartley, Professional Hunter, Tanzania Game Tracker Safaris - jeho profese říká vše

Luke Hunter PhD, President Panthera Foundation, Conservation NGO - prezident Panthera, organizace na ochranu přírody - je to zastánce trofejního lovu lvů. Stane se jeho nadace lobbistou pro lovecké organizace?

Aaron Neilson, Professional Hunter, President Global Hunting Resources - lovecký agent v USA, spolčuje se s firmami, které provozují trofejní lovy a dohazuje jim klienty

V příloze stanoviska WWF k některým návrhům. Dokument pochází z listopadu 2012, což mimo jiné také ukazuje, že již dlouhé měsíce před důležitým hlasováním, mohou být v zákulisí předběžně dohodnuty výsledky.

Příloha: 

attachments icon WWF CITES CoP 16

Spolupracujeme například s