21 dní loveckého safari na zabití levharta, stojí v Tanzanii cca $43,000. Z toho 58,6% šlo přímo pro dodavatele lovu. Méně než 5% šlo vládě na ochranu zvířat a zbytek byl utracen za letenky, charterové lety, poštovné, zabalení a zaslání trofejí a "běžný příspěvek vládě". Žádná zmínka o tom, že by něco šlo do fondu mistní komunity... Přitom tito vrahové tvrdí, že podporují ochranu zvířat a místní komunity. Tyhle čísla jednoznačně potvrzují to, že více jak 90% z celkové sumy spolknou soukromé kapsy a sotva těch 10% jde na ochranu zvířat. Srovnat výdělek z fotosafari a loveckého safari si můžete třeba v tomto článku zde.

Celý článek

stop trophy huntingZambie se přidala k Botswaně a v podstatě zakázala lovy zvířat na období 2013-2018. Ministryně umění a cestovního ruchu Sylvie Masebo 30. 12. 2012 oznámila zrušení a anulování celého tendru pro 19 licencí (bloků).

Ministryně Masebo take propustila generálního ředitele ZAWA (Zambia Wild Life Authority) a další 4 úředníky, obviněné z korupce právě při přidělování loveckých koncesí. Viz starší článek v AJ zde (pozn. jasný důkaz toho, že se lovecká lobby a majitelé farem a rezervací neštítí při “žebrání” o povolení k vraždění zvířat uplácet). Ministryně se také z mínila o tom, že některé procesy připomínají praní špinavých peněz a zodpovědná vláda musí být ve střehu proti jakýmkoli aktivitám, které by sabotovaly zambijskou ekonomiku.

Zákaz bohužel platí pouze pro 19 loveckých koncesí a vztahuje se pouze na lvy a jiné kočkovité šelmy.

Roční odhadovaný příjem z lovů všech druhů zvířat v Zambii je cca 3 miliony dolarů. Masebo dále řekla: "Proč bychom měli přijít o naše zvířata kvůli 3 milionum dolarů? Benefit, který máme z turismu je mnohem vyšší."

Pan Kankhara (věhlasný místní businessman), který je majitelem flotily autobusů v Lusace dodal, že vláda by ve skutečnosti měla úplně zakázat lov a místo toho podporovat fotografické safari (pozn. Fotosafari mimo to, že po něm nezůstávají mrtvoly má také ekonomické výhody proti lovu zvířat, tyto výhody ovšem lovci trofejí popírají). Pan Kankhara dále řekl: „Ministryně Masebo potřebuje podporu všech Zambijců, kteří chtějí zachovat zvířata pro budoucí generace. Naše zvířata jsou vyčerpána. Lovci zabíjí kvůli sportu na účet zambijské divočiny.“

K problému se také vyjádřil Mr. Chungu z Lusenga Trust když řekl: "Vysoce postavení úředníci ze ZAWA, kteří byli vyhozeni ze svých míst za korupci, by měli obviňovat pouze sami sebe za to, že nyní čelí přicházejícím procedurám. Rozhodnutí ministryně pomůže znovu se soustředit na wildlife sektor."

Originál článku v AJ zde, zde nebo zde.

Zambie se tak přidala k Botswaně, která lovy kvůli trofejím zakázala o pár měsíců dříve.


Tohle je vynikající zpráva pro všechny milovníky africké přírody, protože některé druhy zvířat jsou decimovány právě lovci trofejí. Jedná se zejména o ty nejaktraktivnější jako jsou sloni, lvi, levharti, gepardi apod.

Také je velice dobré si všimnout toho, že úředníci, kteří mají na starosti přiděšování těchto licencí byli propuštěni práve za korupci. Kdo byl uplácející, tedy ten, kdo peníze nabízel, je snad jasné všem. Ano, jedná se o lovce trofejí a o zmetky vlastnící lovecké koncese, farmy a rezervace, kterým není svaté vůbec nic a jejichž jediným zájmem je zbohatnout na africké fauně.

Tohle vše je v přímém kontrastu, kde lovci a firmy (i české), které tohle vraždění podporují tvrdí, že chrání přírodu. Proč tedy uplácejí při podávání žádostí o licence? Kde berou peníze na tyto úplatky, když všechny peníze vracejí do africké "divočiny", jak rádi tvrdí?

Snad všem už je konečně jasné, že zabíjením zvířat pro zábavu, není možné zachránit žádné zvíře a snad se už také někteří probudí a uvidí, že lov kvůli trofejím, je pouze špinavá praktika. Firmám jde pouze o zbohatnutí a vydělání peněz. Ministryně Masebo dobře naznačila, že se v této oblasti podnikání také perou špinavé peníze.

Velmi důležité ale je nezapomínat na to, že oba státy, které trofejní lovy nyní zakázaly nepatří mezi země, které exportují nejvíc trofejí nejohroženějších zvířat z Afriky. Neustále platí, že třeba u lvů je obrovským problémem například JAR a Tanzanie, které patří mezi země exportující nejvíc lvích a například sloních trofejí. Tyto země vůbec neuvažují o omezení a Tanzanie jde dokonce tak daleko, že chce prodávat staré zásoby slonoviny i přes zákaz platící od roku 1989.
Tanzanie také navrhovala (na konferenci CITES CoP 16) přeřazení slona z přílohy CITES I do přílohy II, kde jsou zvířata méně chráněna. Také za tímhle vším stojí lobby a je jedno, jestli právě lovecká nebo "pytlácká".
Podle posledního sčítání lvů žije v celé Africe nyní cca 15 244 těchto nádherných zvířat. Pokud se k těmto dvěma zemím nepřidají další africké státy, ale také EU, USA a další, a nezakážou dovoz trofejí z těchto zvířat, tak nás hovada, která jezdí legálně do Afriky zabíjet, připraví o divoké lvy do 10 - 15 let. Protože největším lvím zabijákem jsou nyní právě lovci trofejí, kteří zabijí podle oficiálních záznamů CITES cca 814 lvů ročně (data z roku 2012).

Spolupracujeme například s