Sloni jsou stále častěji zabíjeni pouze pro jejich kly Pytlačení slonů v jedné z nejslavnějších světových přírodní rezervacích dosáhlo rekordní úrovně. Vše se děje pouze k uspokojení rostoucí poptávky po slonovině určené pro obchodníky v Číně.  Za kly z jednoho velkého sloního samce, může získat místní pytlák ekvivalent mzdy za 15 let.

Nejvyšší míra pytlačení, která byla kdy viděna v Samburu National Reserve v Keni byla zaznamenána v prvních pěti měsících letošního roku. Podle odborníků přesáhl počet zabitých slonů v posledních dvou a půl letech počty zabitých zvířat za posledních 11 let.  
Sloni v Samburu jsou asi nejvíce studovanou sloní populací na světě, ale ani vysoká úroveň vědeckého zájmu je neochrání před pytláky, kteří mohou vydělat jmění z prodeje klů dospělých samců a dokonce i samic. Pytláci začínají zabíjet už i samice, které mají menší kly. Asi jedna z 5 skupin slonů, je bez vůdčí samice (sloni žijí v matriarchátu) a přibývá tak sloních sirotků.   

George Wittemyer z Colorado State University, David Daballen a Iain Douglas-Hamilton z organizace Save the Elephants v Nairobi, říkají ve společném dopisu pro časopis Nature, že v poslední době nepříjemně nárůstá pytlačení slonů kvůli slonovině

 Ceny a poptávka po slonovině se dostaly k bodu, kdy jsou pytláci ochotni zaměřit se na dobře chráněné a pečlivě monitorované populace zvířat. S mnoha špatně chráněnými populacemi může tlak na populace slonů v Samburu být předzvěstí toho, co přijde chráněných oblastí Afriky.

Originál článku v AJ zde. 

Spolupracujeme například s