21 dní loveckého safari na zabití levharta, stojí v Tanzanii cca $43,000. Z toho 58,6% šlo přímo pro dodavatele lovu. Méně než 5% šlo vládě na ochranu zvířat a zbytek byl utracen za letenky, charterové lety, poštovné, zabalení a zaslání trofejí a "běžný příspěvek vládě". Žádná zmínka o tom, že by něco šlo do fondu mistní komunity... Přitom tito vrahové tvrdí, že podporují ochranu zvířat a místní komunity. Tyhle čísla jednoznačně potvrzují to, že více jak 90% z celkové sumy spolknou soukromé kapsy a sotva těch 10% jde na ochranu zvířat. Srovnat výdělek z fotosafari a loveckého safari si můžete třeba v tomto článku zde.

Celý článek

Slon africkýKly 1800 slonů, které byly zadrženy v posledních 56 dnech, představují jen zlomek z prosperujícího a nelegálního obchodu se slonovinou.

Od 8. Července 2011
zabavily orgány ve třech různých zemích téměř 3600 sloních klů (cca 1800 zabitých slonů), což představuje jen zlomek z celkového objemu nelegálního mezinárodního obchodu se slonovinou a zároveň to přináší zvýšení vážných obav o divokou sloní populaci.

Dohromady kly z těchto pěti případů představují zhruba 1.800 afrických slonů zmasakrováných kvůli zisku pytláků. Zde je zdůrazněno několik klíčových bodů týkajících se nelegálního mezinárodního obchodu se slonovinou:

  • Malajsie slouží jako hlavní tranzitní bod při pašování slonoviny a jiných ilegálních přírodních produktů.
  • Tanzanie je významným exportním místem odkud slonovina směřuje na černý trh.
  • Čína je největším světovým dovozcem a spotřebitelem slonoviny a pohání poptávku po těchto produktech.
  • Nenasytná poptávka po slonovině v kombinaci s její rostoucí hodnotou, všudypřítomná korupce a laxnost vymáhání práva na všech stupních obchodu - od dodavatele ke spotřebiteli a všechno mezi tím - je hnací silou, která násilně vrhá sloní populaci k celosvětovému zániku. 

Nová studie ukazuje na nezmenšený obchod se slonovinou v Číně 
Před několika týdny vědci zveřejnili výsledky studie týkající se obchodu se slonovinou v Číně, která byla provedena v lednu tohoto roku. Vědci zjistili, že počet předmětů ze slonoviny prodávaných na klíčových lokalitách v jižní Číně se od roku 2004 více než zdvojnásobil a že s většinou těchto předmětů se obchoduje nelegálně.

V Kuang-čou nalezli Esmond Martin a Lucy Vigne téměř 6.500 kusů slonoviny k prodeji a 61% z nich je prodáváno nelegálně. Zatímco mezinárodní zákaz obchodu se slonovinou byl zaveden v roce 1989, Čína uvolnila pravidla v roce 1997 a povolila pouze domácí obchod. To umožnilo nákup a prodej slonoviny ze zdrojů uvnitř země a také slonoviny, která byla získána před zákazem nebo byla získána v roce 2008 z aukce slonoviny v jižní Africe, kterou schválil CITES. V Číně přežívá méně než 250 asijských slonů. 


V obchodu se slonovinou jsou zapojeny USA a některé evropské země
Téměř měsíc před shromážděním v Ženevě – v té době v Keni veřejně spálili velké množství slonoviny z uskladněných zásob – vydal Mezinárodní fond na ochranu zvířat (IFAW) výsledky své nedávné studie, které ukazuje na množství potenciálně nelegální slonoviny prodávané přes webové stránky ve Velké Británii, Francii, Německu, Portugalsku a Španělsku. Za dva týdny IFAW našel více než 660 výrobků ze slonoviny v rámci zkoumaných lokalit, v celkové hodnotě téměř € 650,000 (přes 19 500 000 – devatenáct milionů pět set tisíc korun). IFAW uvádí, že u 98% nabízených předmětů obchodníci nedokázali předložit doklad o legálnosti položek, jež jsou prodávány.

Demonstrativní pálení slonoviny k ničemu nevede.


 Zatímco současný mezinárodní zákaz obchodu se slonovinou zakazuje nákup a prodej slonoviny získané poté, co zákaz vešel v platnost (1989), s výjimkou zboží prodaného na aukci v roce2008, je vše pocházející z období před rokem 1989 „fér hra“, pokud prodávající, kupující a obchodníci mají potřebná povolení. Tento nedostatek vytvořil vážný problém tím, že poskytuje cestu pro „vyprání“ nelegální slonoviny, která umožnila rozkvět čínského a thajského trhu. Podobné nejasnosti byly také využity k nedovolenému obchodování s rohy nosorožců. Bohužel tyto ohavné aktivity prudce zvýšily hodnotu slonoviny a nosorožčích rohů vysoko nad ceny, které platily při poslední krizi, kdy pytlačení vrcholilo v období 1970 až 1980 a podporují pokračující masakrování těchto obdivovaných zvířat. 


Tento podvod se rozšířil také do USA, což bylo prokázáno v poslední době, kdy byl bohatý obchodník Victor Gordon z Philadelphie zatčen, pro zapojení do nelegálního obchodu se slonovinou. Tento 68 letý muž byl potom propuštěn na kauci 1 milion USD.

A další zprávy… 
Síť monitorující obchod s divokými zvířaty (TRAFFIC) se nedávno spojila s čínskou organizací na ochranu volně žijících zvířat (CWCA). Zaměřili se na statisíce čínských občanů žijících v Africe s důležitou zprávou týkající se obchodu se slonovinou. Důležité oznámení "Nekupujte slonovinu" bylo pravidelně vysíláno v čínských jazycích v čínském rádiu (CRI) v červenci a srpnu. Kampaň byla sponzorována z grantu US Fish and Wildlife Service (USFWS) a byla provedena v reakci na rostoucí počet čínských občanů, kteří nedovoleně přepravují slonovinu a další přírodní produkty do Číny

Upytlačený slon africký
 

Zimbabwe Conservation Taskforce (ZCTF) v červenci ohlásila, že bylo úmyslně otráveno 9 slonů v Mashumbe Pools. Kly byly již odstraněny, když byly mrtvoly objeveny. Johnny Rodrigues (ZCTF) naznačuje, že čínská společnost se v této oblasti pustila do těžby uranu a je zodpovědná za vraždy. ZCTF oznámila záležitostsprávě zimbabwských národních parků, která slíbila, že záležitost vyšetří.

Minulý týden WikiLeaks odhalila, že zimbabwští vládní představitelé se podíleli na pytláctví, včetně ministra životního prostředí, ministra pro těžbu, šéfa ochrany přírody v parcích a myslivosti, velitele armády a dalších šéfů bezpečnostních složek. 

Z nedávného průzkumu sloní populace v národním parku Tai v Pobřeží slonoviny, který je od roku 1982 zapsán jako přírodní památka UNESCO, vyplývá tragické zjištění, že v parku zůstalo jen 189 slonů. To znamená, že populace byla za posledních 30 let snížena o 76%, a to především kvůli pytláctví. Střední a západní Afrika jsou nejvíce postižené regiony narůstající krizí pytláctví v Africe. 

Hloupí lidé si kupují podobné předměty a nevadí jim, že kvůli jejich hlouposti umírají zvířata. Tohle si může koupit opravdu pouze člověk s velice podprůměrným IQ. Jak je možné, že je jich na světě tolik?


Zhruba 100 slonů denně je zabito kvůli svým vyhledávaným klům, což představuje cca 36.500 zabitých slonů ročně. Poptávka po slonovině pochází převážně z východní a jihovýchodní Asie, především z nejvíc lačnícího národu po slonovině - Číny. Tam se ze slonoviny vyrábějí řady luxusních předmětů, šperků, figurek, výzdoba domů a aut a dokonce i mobilních telefonů, zejména v případech, které symbolizují něčí bohatství a společenské postavení. V současné době jsou afričtí sloni v rámci IUCN označeni za "zranitelný" druh a mají tak stejnou klasifikaci jako gepardi a lvi. Pytláctví je jednou z největších hrozeb pro budoucnost těchto ikonických zvířat.

Zdroj v AJ zde. 

Spolupracujeme například s