21 dní loveckého safari na zabití levharta, stojí v Tanzanii cca $43,000. Z toho 58,6% šlo přímo pro dodavatele lovu. Méně než 5% šlo vládě na ochranu zvířat a zbytek byl utracen za letenky, charterové lety, poštovné, zabalení a zaslání trofejí a "běžný příspěvek vládě". Žádná zmínka o tom, že by něco šlo do fondu mistní komunity... Přitom tito vrahové tvrdí, že podporují ochranu zvířat a místní komunity. Tyhle čísla jednoznačně potvrzují to, že více jak 90% z celkové sumy spolknou soukromé kapsy a sotva těch 10% jde na ochranu zvířat. Srovnat výdělek z fotosafari a loveckého safari si můžete třeba v tomto článku zde.

Celý článek

Trofejní lovy Mezi velké exportní položky patří hlavně mrtvé kočkovité šelmy rodu Panthera. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila ministryně životního prostředí Edna Molewa.
V písemné odpovědi na parlamentní otázku řekla, že v posledních dvou letech bylo vydáno vývozní povolení pro více než 1400 trofejí lvů (Panthera leo) a levhartů (Panthera pardus).

Celkově v tomto součtu (v roce 2009 a 2010) nejsou zahrnuty stovky dalších povolení k vývozu kůží, kostí, "mrtvých těl" a lebek. 
Vývozní povolení byla vydána podle ustanovení Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), kterého je Jihoafrická republika signatářem.

Podle údajů poskytnutých ministryní Molewa, země vydala v roce 2009 121 povolení pro vývoz živých lvů, 131 lvích kůží, 92 "mrtvých těl" (mršiny, zdechliny), plus různých lvích kostí, 741 trofejí, čtyři "těla" a 122 lvích lebek.

Údaje za minulý rok (2010) jsou neúplné kvůli provinciím, které ještě nemají zachycena všechna data. Přesto bylo přes 153 živých lvů vyvezeno z Jižní Afriky, dále 46 kůží, 235 "mrtvých těl", 592 trofejí, 43 "těl "a 41 lebek.

Údaje pro levharty jsou podstatně nižší.

V loňském roce 2010 (neúplné údaje), bylo vydáno povolení pro vývoz jednoho živého levharta, šest kůží, 10 trofejí a 5 lebek. 

O rok dříve (2009) bylo vyvezeno celkem 62 živých levhartů, 71 kůží, 58 trofejí a 90 lebek.

Odpověď se zabývá pouze vývozem, a neposkytuje žádné údaje o počtu lvích a levhartích trofejí v zemi.

Originál článku v AJ zde.


I přesto, že čísla nejsou úplná, je na číslech z roku 2009 a 2010 krásně vidět nárůst počtu různých "položek" v seznamu. Bohužel za každou "položkou" je mrtvé zvíře, které někdo zabil pro zábavu nebo proto, aby sloužilo k různým pochybným účelům. Již dnes se v Asii stává nedostatkovým zbožím víno z tygrů a jak se zdá, tak naši asijští spoluobyvatelé této planety si vybrali nový objekt, kterým se stávají lvi. Jen doufám, že z těch několika stovek živých lvů, kteří byli "vyvezeni", žádný neměl tu smůlu a neskončil rozemletý na prášek nebo jako surovina pro výrobu vína. Není snad nutné dodávat, že za položkou "mrtvá těla" se může skrývat cokoli a existují vážná podezření, že lvi neuhynuli přirozeně. Je vysoce pravděpodobné, že Jihoafrická republika je zapojena do nelegálního obchodu s Asií, s částmi těl kočkovitých šelem nebo jejich deriváty.

Dále je nutné si uvědomit, že tohle jsou údaje z jednoho státu, Jsou neúplné, a ještě kdoví jak zmanipulované. I kdyby zmanipulované nebyly, tak jednu jistotu máme. V celé Africe totiž přežívá jen něco málo přes 20 000 lvů. Tady jen v jednom státě, bylo za dva roky legálně zabito cca 5% z nich... O tom, že ministryně nemluví pravdu a udaná čísla nejsou správná, se můžete dočíst v tomto článku v AJ zde.

Spolupracujeme například s