NAIROBI, Keňa - Mnoho lidí obviňuje Čínu z nárůstu zabíjení slonů v Africe. 

Počet pytláků se dramaticky zvýšil, stejně jako poptávka po slonovině v Číně.

Rostoucí chuť po slonovině v celé Asii, spolu s rostoucím vlivem Číny v zemích střední a jižní Afriky, má za následek stále více zabitých slonů pouze pro jejich kly. Vliv Číny je cítit i za kontroverzní stavbou dálnice, která má vést přes národní park Serengeti.

Poslední incidenty ukazují na tento trend. Thajští celní úředníci zadrželi dvě tuny slonoviny skryté v podpalubí lodi přijíždějící z keňského přístavu Mombasa. Pytláci v Čadu zmasakrovali 15 slonů během 48 hodin a podle posledních zpráv se před pár dny "pustili" znovu do práce a zabili několik dalších desítek slonů.

"90 % ze všech lidí, kteří projdou naším letištěm a jsou zadrženi s nelegálními trofejemi volně žijících živočichů, jsou Číňané", řekl Julius Kipng'etich, ředitel Kenya Wildlife Service (KWS). 
Michael Ranneberger říká: "KWS si všiml výrazného nárůstu pytláctví všude tam, kde byly čínské pracovní tábory."

Rok 2009 byl pro Keňu nejhorší jaký zaznamenala v posledních desetiletích právě kvůli pytlačení. V roce 2009 bylo zabito 249 slonů, v roce 2008 to bylo 140 a v roce 2007 „jen“ 47 zvířat.

"Všechno nasvědčuje tomu, že pytlačení roste v poslední době velmi rychle.", řekl Richard Leakey, proslulý keňský ochránce přírody a bývalý šéf ochrany přírody. Mezinárodní obchod se slonovinou byl zakázán v roce 1989, ale v dekádě předtím klesla populace slonů v Africe ze 1,3 milionu na 600 000. V Keni byl účinek nelegálního obchodu a pytlačení ještě horší, až 85 % populace slonů bylo zničeno 15 let předtím, než zákaz vstoupil v platnost. 

Globální ceny kontrabandu jsou nyní tak vysoké, že panují obavy z návratu k nekalým praktikám a korupci, která dovolila nárůst pytlačení v 70. A 80. Letech minulého století. Podle některých odhadů se slonovina prodává od zdroje v Africe zhruba za 100 dolarů za kilogram a nosorožčí roh až za 6 000 dolarů za kilogram. V době, kdy se kontraband dostane na černý trh, ceny se asi 10 krát zvýší. Zločinecké gangy, které zabíjejí zvířata, je často zasypávají ohněm střel ze samopalů.

Leakey obvinil Kenyan Wildlife Service (neplést s KWS) ze spoluviny na nelegálním obchodě. "Jsme zpátky, kde jsme byli v roce 1980. Mám podezření, že hodně zabíjení, které se děje v Keni, buď přímo provádí personál oddělení volně žijících živočichů, nebo vše probíhá s jejich plnou podporou" tvrdí Leakey. "Je to velmi, velmi podobné 80. rokům."

Podobná obvinění byla zaregistrována na úřadech v Jižní Africe, Tanzanii, Zimbabwe a jinde.

Více v AJ článku zde.

AKTUALIZACE

Čína se brání obviněním, ale jeden člověk si dal práci a udělal seznam různých článků, které vyšly v  médiích v období mezi roky 2008 - 2011, ve kterých se dvě slova - Čína a pytlačení, stávají jejich hlavním obsahem. Mimo jiné Čína schválila 37 maloobchodních prodejen se slonovinou.

Zdroj v AJ zde. Pod článkem si můžete stáhnout  45 stránkový dokument.

Čína ale nenechává masakrovat pouze slony, ale v Africe silně ohrožuje také například nosorožce, jak si můžete přečíst zde.

Příloha:

attachments icon china-ivory-timeline.pdf

 

Spolupracujeme například s