NosorožecDobře vybavené, sofistikovaně organizované zločinecké syndikáty zabily více než 800 afrických nosorožců v posledních třech letech – jen pro jejich rohy. Afričtí top odborníci na nosorožce se sešli kvůli nejzávažnějšímu vzestupu pytláčení v JAR, Zimbabwe a Keni, aby posoudili stavy nosorožců na celém kontinentu a určili strategii v boji proti pytláctví.

Počty nosorožců v posledních letech mírně narůstaly, ale panují silné obavy, pokud se nepovede zabránit obrovskému nárůstu pytlačení, že by jejich stavy mohly zase rychle klesat.
Jen v JAR bylo loni zabito 333 nosorožců a v letošním roce už 70. Většina nosorožčích rohů je určena pro jihovýchodní Asii. Zejména lidé vietnamské národnosti byli opakovaně zapleteni do trestné činnosti nosorožců v JAR. 
Nosorožců dvourohých (Diceros bicornis) žije v současné době 4840 (ze 4.240 v roce 2007), zatímco nosorožci tuponosí (Ceratotherium simum) jsou početnější - 20.150 (ze 17.500 v roce 2007). Počet zvířat se zvyšuje. Nicméně s nárůstem pytláctví, je stále důvod k obavám a to zejména vzhledem k nedostatečnému financování boje proti velmi dobře finančně zajištěnému organizovaného zločinu. 

V některých zemích, jsou nosorožci tuponosí stále loveni jako trofeje. Skupina odborníků, poznamenala, že někteří profesionální lovci ukázali diskutabilní a neetické chování a dodali, že naléhavou pozornost vyžaduje zlepšení kontrol přidělování povolení k lovu, zejména v některých jihoafrických provinciích.

Spolupracujeme například s