21 dní loveckého safari na zabití levharta, stojí v Tanzanii cca $43,000. Z toho 58,6% šlo přímo pro dodavatele lovu. Méně než 5% šlo vládě na ochranu zvířat a zbytek byl utracen za letenky, charterové lety, poštovné, zabalení a zaslání trofejí a "běžný příspěvek vládě". Žádná zmínka o tom, že by něco šlo do fondu mistní komunity... Přitom tito vrahové tvrdí, že podporují ochranu zvířat a místní komunity. Tyhle čísla jednoznačně potvrzují to, že více jak 90% z celkové sumy spolknou soukromé kapsy a sotva těch 10% jde na ochranu zvířat. Srovnat výdělek z fotosafari a loveckého safari si můžete třeba v tomto článku zde.

Celý článek

NosorožecNosorožec dvourohý západní (Diceros bicornis longipes) se už nepotuluje v křovinatých oblastech Afriky. Tohoto nosorožce, který je jedním ze 4 poddruhů nosorožce dvourohého (černého), prohlásila tento týden IUCN za vyhubeného.

5 let po posledním rozsáhlém průzkumu jeho přirozeného životního prostředí v Kamerunu, se neobjevil žádný důkaz o přežívajících jedincích. Nosorožec dvourohý západní byl dříve rozšířený po savanách západní Afriky, jeho stavy ale poklesly v důsledku lovu na počátku 20. století. Díky úsilí o jeho záchranu začala populace v roce 1930 znovu stoupat, ale pak se stav obrátil a nosorožci začali opět mizet. Do roku 1980 byly stavy populace odhadovány na stovky kusů. V roce 2000 jeho počty klesly na 10 jedinců.

Nosorožec dvourohý západní. V přírodě vyhuben - 2011.

Photo by Rhett A Butler

Nosorožec dvourohý západní se stal druhým vyhubeným nosorožcem v tomto roce. Minulý měsíc byl oficiálně uveden jako vyhubený vietnamský poddruh nosorožce jávského. Oba druhy se staly obětí ztráty stanovišť a pytláctví. Oba se stali obětí nelegálního obchodu (centrum tohoto obchodu je zejména Čína) s rohy nosorožců, který vyšrouboval jejich cenu nad cenu zlata, přestože neexistuje žádný důkaz o tom, že rohy mají léčivé, či jiné účinky. Naopak existují vědecké studie, které dokazují, že nosorožčí roh je v podstatě stejně "léčivý" jako lidské vlasy nebo nehty.

Všechny zbývající druhy nosorožců na světě jsou považovány za ohrožené vyhynutím. Všichni jsou ohroženi obchodem s jejich rohy. Příští nosorožec, který bude pravděpodobně prohlášen za vyhubeného, je poddruh nosorožce tuponosého Nosorožec tuponosý severní (dnes některými autoritami uznáván za samostatný druh). Méně než 40 nosorožců jávských přežívá na Sumatře v národním parku Ujung Kulon.

Zdroj v AJ zde.


Bohužel svoji roli v tom, že nám mizí různé druhy zvířat nehrají jen pytláci. Jak jste si mohli přečíst, tak všechny druhy nosorožců jsou považovány za ohrožené, přesto je povolen lov některých poddruhů jen proto, aby si hlupáci mohli ukojit svoje "lovecké choutky" lovem pro trofeje.

Spolupracujeme například s