21 dní loveckého safari na zabití levharta, stojí v Tanzanii cca $43,000. Z toho 58,6% šlo přímo pro dodavatele lovu. Méně než 5% šlo vládě na ochranu zvířat a zbytek byl utracen za letenky, charterové lety, poštovné, zabalení a zaslání trofejí a "běžný příspěvek vládě". Žádná zmínka o tom, že by něco šlo do fondu mistní komunity... Přitom tito vrahové tvrdí, že podporují ochranu zvířat a místní komunity. Tyhle čísla jednoznačně potvrzují to, že více jak 90% z celkové sumy spolknou soukromé kapsy a sotva těch 10% jde na ochranu zvířat. Srovnat výdělek z fotosafari a loveckého safari si můžete třeba v tomto článku zde.

Celý článek

Stop trofejnimu lovuLegální i nelegální obchod s levharty a gepardy má podstatný dopad na populace těchto dvou ohrožených druhů.

V prosinci 2010 uspořádal Endangered Wildlife Trust (EWT) seminář ke zjištění, jestli současné lovecké kvóty pro levharty a absence jakýchkoli kvót pro gepardy jsou v jihoafrické Republice (JAR) oprávněné. Závěrečná zpráva z tohoto semináře je nyní k dispozici.

Legální obchod s gepardy je v JAR špatně regulovaný, některá tzv. „chovná centra“ získávají zvířata z volné přírody, která jsou následně prohlášena za "odchovy" a jsou nabídnuta dementům k zabití. Obchod s živými gepardy je v JAR plný nesrovnalostí. Systém pro vydávání povolení k lovu je plný mezer.

EWT a CBSG v roce 2005 zhodnotili současný stav levhartů v JAR. Shromáždili všechny dostupné údaje a vydali doporučení, týkající se řízení a ochrany tohoto druhu v Africe. Odhaduje se, že nelegální lov v určitých lokalitách dosáhl až 43% z celkového počtu levhartů zabitých za rok. Červená kniha savců jižní Afriky pojmenovává jako největší hrozbu pro levharty několik důvodu – lov, odchyt, otravy zvířat a pronásledování těchto zvířat.

CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin - to znamená organizace, která má mít jako prvotní zájem ochranu zvířat) v roce 2004 zvýšila kvóty pro legální odstřel levhartů v JAR ze 75 na 150 zvířat. Tohle rozhodnutí bylo uděláno přes nedostatek informací o početnosti a trendu levhartí populace. Důkazy dále naznačují, že značný počet levhartů je loven v JAR nelegálně.

CITES pro gepardy z JAR nemá žádné kvóty pro trofeje, ačkoli továrny na vraždění zvířat (průmysl provozující trofejní lovy) a farmy zaměřené na chov zvěře volají po změně. O stavu a trendu gepardí populace v JAR toho víme málo a legální obchod s živými zvířaty se zdá být velkou hrozbou pro přežití těchto zvířat.

To, že zabíjení zvířat kvůli trofejím ohrožuje jejich stavy dokazuje další studie zde.

Zdroj v AJ byl již smazán. Máme ale kopii článku a najdete ho v příloze.

Příloha:

attachments icon Nelegální obchod ohrožuje populace levhartů a gepardů

 


Subjektivní pohled autora na problematiku najdete níž. Kdo má s obsahem uvedeným výš problém - nečtěte dál.

Co k tomu dodat? Snad jen to, že lidé z CITES i další zodpovědní, by si měli sáhnout do svědomí a vzpomenout si, jestli jim náhodou někdy nebyla nabídnuta nějaká proti/služba (nechci říct úplatek), která se zcela neztotožňuje s jejich povoláním. Jak jinak si vysvětlit například to, že povolí navýšit kvóty k odstřelu o 100% u zvířete, které je ohrožené a u kterého je prokazatelné, že je zabíjeno dementy pouze pro jejich pochybnou zábavu. Vysvětlení, kde se odvolávají na to, že z peněz se podporuje ochrana zvěře si můžou nechat v šuplíku.

Nakonec si snad zbývá položit otázku: "Jaký rozdíl je mezi pytlákem, lovcem a úředníkem povolujícím tuto odpornou zábavu?". Odpověď zní - žádný, všichni to dělají pro peníze.

O nelegálním zabíjení v Africe jsem již psal, přesto jsem dostal pár emailů od dementů, kteří tuto zábavu pravděpodobně provozují, ve kterých mě nařkli ze lži. Takže tady mají důkaz. O tomto se samozřejmě běžně ví, ale tito šmejdi to nepřiznají. Ani jeden z těchto "lovců" nemá větší cenu než zvíře, které zabíjí, stejně tak žádné zvíře nezabíjí pouze pro svoji vlastní zábavu, potěchu a proto, aby si zvedalo sebevědomí při zabíjení jiného druhu, který je v podstatě bez šancí, se smysluplně bránit.

Spolupracujeme například s