21 dní loveckého safari na zabití levharta, stojí v Tanzanii cca $43,000. Z toho 58,6% šlo přímo pro dodavatele lovu. Méně než 5% šlo vládě na ochranu zvířat a zbytek byl utracen za letenky, charterové lety, poštovné, zabalení a zaslání trofejí a "běžný příspěvek vládě". Žádná zmínka o tom, že by něco šlo do fondu mistní komunity... Přitom tito vrahové tvrdí, že podporují ochranu zvířat a místní komunity. Tyhle čísla jednoznačně potvrzují to, že více jak 90% z celkové sumy spolknou soukromé kapsy a sotva těch 10% jde na ochranu zvířat. Srovnat výdělek z fotosafari a loveckého safari si můžete třeba v tomto článku zde.

Celý článek

Masajové a jejich dobytekPodle výzkumu zveřejněném v časopise Journal of Zoology, se populace volně žijících druhů zvířat ve světoznámé rezervaci Masai Mara v Keni během posledních 30 let drasticky snížily. Počty impal, prasat savanových, žiraf, buvolců topi a Cokových, klesly o více než 70%, říkají vědci. Z široké oblasti Mary zmizeli buvoli a psi hyenoví.

Nicméně počet dobytka pasoucího se v rezervaci vzrostl o více než 1100% procent, ačkoli je nezákonné nechat dobytek pást uvnitř chráněného území.
"Tento explozivní nárůst počtu dobytka je jedním z důvodů, proč mizí divoká zvířata", říkají vědci kteří prováděli výzkum.
Již podle studie zveřejněné v roce 2009 se vědělo, že stavy zvířat v Masai Maře klesají, ale to se zkoumalo jen sedm druhů po dobu 15 let, s využitím omezených výběrových metod.

O tomto problému, kde zvířata v rezervaci Masai mara mizí, se zmiňuje již starší článek zde na webu.

Takže jsme chtěli získat úplnější obraz a tým musel použít údaje shromážděné z leteckých monitorování divoké zvěře v Keni z roku 1977. 

Toto zahrnuje 12 druhů velkých savců, pštrosů a hospodářských zvířat. Tým tak mohl spočítat vývoj trendu počtu divoké zvěře za více než 33 let v celé rezervaci a sousedících pasteveckých rančích Masajů. 

Tyto údaje také umožnili vědcům zkoumat, jestli jsou snížené počty migrujících pakoní a zeber přicházejících každoročně do Masai Mary.
"Byli jsme velmi překvapeni tím, co jsme našli," řekl Dr. Ogutu pro BBC.

"Mara ztratila více než dvě třetiny jeho divoké zvěře." Pokles je zvláště překvapivý, říkají vědci.

"Ale k našemu velkému překvapení, pokračuje extrémní pokles v rezervaci Masai Mara neztenčenou měrou", říká Dr. Ogutu. 

"Velká migrace nyní zahrnuje o 64% méně zvířat, než tomu bylo na začátku 80. let" dodává.

V období dešťů, když není migrace, klesly počty rezidentně žijících pakoňů o 97%

Počty zeber v rezervaci Masai Mara také poklesly přibližně o 75%.

Tři hlavní příčiny těchto dramatických poklesů:

  • činnost pytláků
  • změna využívání půdy v rámci farem v Mara
  • nárůst počtu a rozsahu pasteveckých ploch hospodářských zvířat chovaných na těchto farmách

 

Podle Dr. Ogutu, bylo v Masai Maře v letech 2001 až 2010 zatčeno přes 1500 pytláků a ve stejném období bylo rangery sesbíráno více jak 17.300 pytláckých ok. 

Pytlácká oka Co mohou pytlácká oka způsobit, vidíte na téhle fotce, kde má slon rozřezané maso až na kost.

"Pytláctví je i nadále hlavní hrozbou," říká Ogutu, ale počty hospodářských zvířat můžou být stejně škodlivé.

"Nejenže počty krav ovcí a koz se zvýšily, ale také se zvětšil prostor, na kterém se dobytek vyskytuje. Na území, které zasahuje až 5 km dovnitř rezervace, se zvýšila hustota krav více než 3x a ovcí a koz více než 7x.Masajové s dobytkem pronikají často za hranice do směrem do centra parku. V pozadí masajské krávy.

To vše může způsobovat, že některé větší druhy jsou náchylnější k hladovění během opakujícího se sucha, které postihlo Masai Maru v posledních desetiletích. 

"Tato soutěž o pastviny může být to, co již vyhnalo buvoly", říkají vědci. 

Rozšiřování osad, ploty a stavy hospodářských zvířat musí být regulovány, stejně jako snaha o snížení hladiny pytláctví. 
„V opačném případě může být status oblasti Masai Mara, jako hlavní oblast ochrany a přední turistické destinace v Keni, brzy v ohrožení ", říká Dr. Ogutu.

Zdroj v AJ zde.

Spolupracujeme například s