21 dní loveckého safari na zabití levharta, stojí v Tanzanii cca $43,000. Z toho 58,6% šlo přímo pro dodavatele lovu. Méně než 5% šlo vládě na ochranu zvířat a zbytek byl utracen za letenky, charterové lety, poštovné, zabalení a zaslání trofejí a "běžný příspěvek vládě". Žádná zmínka o tom, že by něco šlo do fondu mistní komunity... Přitom tito vrahové tvrdí, že podporují ochranu zvířat a místní komunity. Tyhle čísla jednoznačně potvrzují to, že více jak 90% z celkové sumy spolknou soukromé kapsy a sotva těch 10% jde na ochranu zvířat. Srovnat výdělek z fotosafari a loveckého safari si můžete třeba v tomto článku zde.

Celý článek

Keňa ztrácela posledních sedm let asi 100 lvů ročně. Celkový počet lvů v Keni odhaduje organizace KWS (Kenya Wildlife Service)  na cca 2 000 a došla k závěru, že pokud vše bude postupovat stejným tempem, budou v Keni lvi do 20 let vyhubeni.

Je důležité si uvědomit, že článek vyšel v roce 2009, což je 2 roky... Trend lví populace je klesající. 

Biolog Laurence Frank si ale myslí, že je odhad KWS je optimistický. "Lvi mizí z Keni tak rychle, stejně jako ze zbytku Afriky. Myslím si, že zmizí z Keni za méně než 10 let, pokud se velmi rychle něco nepodnikne," řekl Frank, který má několik projektů na ochranu lva v Keni. 

Podle IUCN by měla mít životaschopná populace lva 50 – 100 zvířat, aby se zachovala nezbytná genetická rozmanitost a předešlo se příbuzenskému křížení.
Frank dále říká, že pokles stavu u velkých koček způsobuje spíš neúprosný růst lidské populace a následné konflikty s lidmi a jejich dobytkem, než nemoci.

„Rozsáhlé oblasti keňských pastvin, kde před 20 lety lvi žili, nyní postrádají téměř všechny volně žijící živočichy," říká Frank. "Dravci byli otráveni a propícháni oštěpy a býložravci byli loveni pro maso. Samotné pastviny zničil dobytek"

Podle Nicholase Oguge , který pracuje pro ekologickou dobročinnou organizaci Earthwatch v severní Keni, lidé otravují mrtvoly insekticidy, aby se otrávila celá smečka. Toto ale často končí usmrcováním hyen a dravých ptáků.
Lvi se často také tráví látkou Furadan.

„Ti, kdo zabíjejí lvy nelegálně, jsou zřídka potrestáni“, říká Frank. Zabíjení se děje daleko od vlivu úřadů a ochránců přírody. Ve vzácných případech je provedeno zatčení za zabití lva. Frank dále říká, že obviněný si může zajistit propuštění za menší úplatek. 

Výzkum univerzity v Chicagu přinesl zajímavá čísla. "Jeden lev způsobí ročně škodu na dobytku v hodnotě cca 270 usd, ale na druhou stranu jeden lev vytvoří příjem z turistického ruchu v hodnotě 17 000 usd ročně", říká Bruce Patterson, kurátor savců.

Na celém kontinentu vypadá budoucnost pro lvy bezútěšně. "Pouze drastické akce na mnoha frontách - změna politiky, efektivní vymáhání práva, ekonomický zájem na jejich přírodním dědictví, a velké investice - zabrání ztrátě divoké zvěře v Africe," uzavírá Frank.

Zdroj v AJ zde.

Spolupracujeme například s